tongbithuthutuongnhat2_nbdz

Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)

Theo khảo sát mới đây của VINASA và CLB Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC), các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác với đối tác Nhật đều tăng trưởng tốt

IMG_9693

chia sẻ cùng những đóng góp của doanh nhân Việt Nam 13/10

Nhà cao cửa rộng, hàng hiệu xe sang… Nếu nói doanh nhân là khổ thì vô lý nhưng nếu nói họ sung sướng thì cũng vô lý không kém.