Thông báo tư cách lưu trú đợt 3 mới- Khu vực Sendai – nigata

Tháng Năm 18, 2018 - Lượt xem: 2042

Thông báo đã có tư cách lưu trú đợt 3, khu vực sendai – Nigata

         thông tin chi tiết mời các em xem phía dưới

 

3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

 

34 35 3611111112222