phỏng vấn

thông báo tuyển thực tập sinh Nhật Bản

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại TMDS hoạt động theo Giấy phép Xuất khẩu lao động số 157/LĐTBXH-GP của Bộ lao động, thương binh xã hội . Tuyển thực tập sinh đi Tu nghiệp lao động tại thị trường Nhật Bản.

phỏng vấn

Tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại TMDS hoạt động theo Giấy phép Xuất khẩu lao động số 157/LĐTBXH-GP của Bộ lao động, thương binh xã hội . Tuyển thực tập sinh đi Tu nghiệp lao động tại thị trường Nhật Bản.

vi-sao-nen-khoi-nghiep-tai-nhat-ban-vao-nam-2017

Tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại TMDS hoạt động theo Giấy phép Xuất khẩu lao động số 157/LĐTBXH-GP của Bộ lao động, thương binh xã hội . Tuyển thực tập sinh đi Tu nghiệp lao động tại thị trường Nhật Bản.

IMG_0117

Thông báo tuyển 8 thực tập sinh Nữ đi làm sản xuất xúc xích tại Nhật Bản

TUYỂN 8 NỮ LAO ĐỘNG LÀM SẢN XUẤT XÚC XÍCH THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

loi-noi-doi-can-thiet-trong-cong-viec

Thông Báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại TMDS hoạt động theo Giấy phép Xuất khẩu lao động số 157/LĐTBXH-GP của Bộ lao động, thương binh xã hội chuyên tuyển Tu nghiệp sinh đi lao động tại thị trường Nhật Bản.

nhin-lai-tinh-hinh-kinh-te-nhat-thang-9-nam-2016-phan-11

tuyển thực tập sinh nhật bản

Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư và xây dựng tmds THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại TMDS hoạt động theo Giấy phép Xuất khẩu lao động số 157/LĐTBXH-GP của Bộ lao động, thương binh xã hội thông báo tuyển Tu nghiệp sinh đi lao động tại thị trường Nhật Bản như…